دانلود کتاب برباد رفته – جلد ۱

نویسنده: مارگارت میچل

 

مترجم: حسن شهباز

 

انتشارات: امیرکبیر

 

فصل ۱

 

اسکارلت زیبا نبود، اما مردانی که تحت تاثیر جاذبه ی قوی او قرار می گرفتند کمتر متوجه این حقیقت می شدند، نظیر برادران دوقلوی تارلتون که هر دو به او دلباخته بودند.

 

در سیمای او خصوصیات چهره ی ظریف مادرش که از خاندان اشرافی ساحل نشین فرانسوی و پدرش که از اخلاف ایرلندی بود و صورتی سرخ و شاداب داشت به خوبی دیده می شد. روی هم رفته سیمائی بود جذاب و دلنشین، چانه اش کشیده و فکش مربع بود. چشمانش حالت خاصی داشت.میشی نبود ، اما بیشتر به سبز روشن متمایل میگشت. دو گوشه اش مورب بود و مژگان های سیاه و بلندی بر آن سایه می انداخت. ابروانش سیاه و پرپشت و دوجانبش بطرف بالا متمایل شده بود. بدین ترتیب خطی مورب برپوست لطیف ماگنولیا رنگش پدید آورده بود. این رنگ و لطافت پوست در نواحی جنوبی خیلی مورد توجه زنان بود و اگر دختری از این موهبت برخوردار می شد، به کمک کلاه و نقاب و دستکش و پوشش های دیگر، از خطر سیاه شدن آفتاب گرم و سوزان جورجیا محفوظش می داشت.

 

در آنروز عصر ماه آوریل ۱۸۶۱ ، اسکارلت کنار دو بردار همزاد، استوارت تارلتون و برنت تارلتون در سایه ی خنک آلاچیق وسط کشتزار پهناور تارا که از املاک پدرش بود نشسته و صحبت می داشت. در آن ساعت روز، جذبه ی جمال اسکارلت بهتر جلوه گری می کرد….

 


 

 دانلود فایل PDF کتاب برباد رفته – جلد ۱ اثر مارگارت میچلمنبع: http://takmb.blogfa.com/