دانلود کتاب پرواز را به خاطر بسپار

نویسنده: یرزی کازینسکی

مترجم: ساناز صحتی

انتشارات: هاشمی

فصل ۱

در نخستین هفته های جنگ جهانی دوم، پاییز ۱۹۳۹، پدر و مادر پسر بچه ای شش ساله، او را مثل هزاران کودک دیگر از شهرهای بزرگ اروپای شرقی به دهکده دورافتاده ای فرستادند تا در امان باشد.

مردی که به شرق سفر میکرد، پذیرفت که در مقابل مبلغ متنابهی، برای پسربچه، پدرخوانده و مادرخوانده ای موقتی پیدا کند. پدر و مادر کودک که چاره دیگری نداشتند پسربچه را به او سپردند.

پدر و مادر بچه باور داشتند که دورکردن فرزندشان بهترین راه اطمینان از ادامه حیات او در طول جنگ است. به خاطر فعالیت های ضدنازی قبل از جنگِ پدر، والدین کودک که خود نیز، برای اجتناب از کار اجباری در آلمان و یا زندانی شدن در اردوگاه کار اجباری، ناگزیر از اختفا بودند؛ می خواستند کودک خود را از این مخاطرات برهانند و امیدوار بودند که سرانجام روزی به یکدیگر برسند.

اما حوادث، نقشه های آنان را نقش برآب کرد. در بحبوحه جنگ و اشغال، در نتیجه انتقالات مستمر جمعیت، پدر و مادر تماس خود را با مردی که فرزندشان را در دهکده جای داده بود از دست دادند. آنان می بایست بپذیرند که شاید دیگر هرگز پسر خود را باز نیابند….


 دانلود فایل PDF کتاب پرواز را به خاطر بسپار اثر یرزی کازینسکیمنبع: http://takmb.blogfa.com/