دانلود کتاب و من دوستت داشتم

نویسنده: فردریک بکمن

مترجم: فرناز تیمورازف

انتشارات: چترنگ

فصل ۱

سلام. من باباتم. دیگر چیزی نمانده بیدار شوی، شب کریسمس در هلسینگبورگ است و من یک آدم کشته ام. معمولا قصه این جوری شروع نمی شود، خودم میدانم. اما من زندگی یک نفر را گرفته ام. فرقی می کند اگر بدانی زندگی چه کسی را؟

شاید فرقی نکند. اکثرمان ناگزیر می خواهیم باور کنیم که دلمان برای هر قلبی که از تپش می ایستد، به یک اندازه تنگ می شود. اگر ازمان بپرسند: “ارزش همه زندگی ها برابر است؟” بیشترمان با صدای بلند جواب می دهیم: “بله!” اما تا زمانی این پاسخ را می دهیم که به شخصی که دوستش داریم هنوز اشاره ای نکرده اند و نپرسیده اند: “زندگی او چی؟”

فرقی می کند اگر آدم خوبی را کشته باشم؟ آدمی که دیگران دوستش داشتند؟ زندگی با ارزشی را گرفته باشم؟

اگر بچه باشد چی؟ ….


 دانلود فایل PDF کتاب و من دوستت داشتم اثر فردریک بکمنمنبع: http://takmb.blogfa.com/