نمرات درس مبانی فناوری اطلاعات مرکز آموزش ماشین سازی  

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند جهت مشاهده نمرات نهایی  اینجا را کلیک کنند. در صورت وجود هرگونه مشکل در خصوص نمرات تا ساعت 8 روز شنبه 96/10/23 از طریق نظرات اعلام نمایند. پس از اتمام مهلت فوق نمرات در سامانه هم آوا ثبت شده و غیرقابل تغییر خواهد بود. 
 
 منبع: http://ajabshiry.blogfa.com/

ادامه مطلب  

نمرات درس خدمات الکترونیک مرکز آموزش ماشین سازی تبریز  

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند جهت مشاهده نمرات نهایی  اینجا را کلیک کنند. در صورت وجود هرگونه مشکل در خصوص نمرات تا ساعت 8 روز یکشنبه 97/4/3از طریق نظرات اعلام نمایند. پس از اتمام مهلت فوق نمرات در سامانه هم آوا ثبت شده و غیرقابل تغییر خواهد بود. منبع: http://ajabshiry.blogfa.com/

ادامه مطلب  

نمرات درس کاربرد فناوری اطلاعات مرکز آموزش ماشین سازی  

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند جهت مشاهده نمرات نهایی  اینجا را کلیک کنند. در صورت وجود هرگونه مشکل در خصوص نمرات تا ساعت 8 روز پنجشنبه 97/4/7از طریق نظرات اعلام نمایند. پس از اتمام مهلت فوق نمرات در سامانه هم آوا ثبت شده و غیرقابل تغییر خواهد بود. منبع: http://ajabshiry.blogfa.com/

ادامه مطلب  

نمرات درس کاربرد فناوری اطلاعات مرکز آموزش ماشین سازی  

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند جهت مشاهده نمرات نهایی  اینجا را کلیک کنند. در صورت وجود هرگونه مشکل در خصوص نمرات تا ساعت 8 روز شنبه 96/10/23 از طریق نظرات اعلام نمایند. پس از اتمام مهلت فوق نمرات در سامانه هم آوا ثبت شده و غیرقابل تغییر خواهد بود. 
 
 منبع: http://ajabshiry.blogfa.com/

ادامه مطلب  

نمرات درس کارگاه لینوکس مرکز آموزش خانه کارگر تبریز  

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند جهت مشاهده نمرات نهایی  اینجا را کلیک کنند. در صورت وجود هرگونه مشکل در خصوص نمرات تا ساعت 8 روز یکشنبه 96/10/17 از طریق نظرات اعلام نمایند. پس از اتمام مهلت فوق نمرات در سامانه هم آوا ثبت شده و غیرقابل تغییر خواهد بود. 
 
 منبع: http://ajabshiry.blogfa.com/

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1