صحنه‌ای دردناک که پزشک فلسطینی را در بهت فرو برد +عکس  

 


 پس از انتقال سفارت آمریکا به قدس، تظاهرات گسترده‌ای از سوی مردم فلسطین در اعتراض به این اقدام صورت گرفت. در این تظاهرات 58 تن از فلسطینیان به شهادت رسیدند و تصاویر غم‌بار فراوانی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مختلف منتشر شد.
در میان تصاویر منتشرشده، پزشک جراح فلسطینی به نام "معتصم النونو" در یکی از بیمارستان‌های غزه دیده می‌شود که از مشاهده صحنه‌ای تکان‌هنده دچار بهتی عمیق شده است.
آنچه مقابل چشمان بهت‌زده معتصم قرار داشت پیکر ب

ادامه مطلب  

صحنه‌ای دردناک که پزشک فلسطینی را در بهت فرو برد +عکس  

 


 پس از انتقال سفارت آمریکا به قدس، تظاهرات گسترده‌ای از سوی مردم فلسطین در اعتراض به این اقدام صورت گرفت. در این تظاهرات 58 تن از فلسطینیان به شهادت رسیدند و تصاویر غم‌بار فراوانی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مختلف منتشر شد.
در میان تصاویر منتشرشده، پزشک جراح فلسطینی به نام "معتصم النونو" در یکی از بیمارستان‌های غزه دیده می‌شود که از مشاهده صحنه‌ای تکان‌هنده دچار بهتی عمیق شده است.
آنچه مقابل چشمان بهت‌زده معتصم قرار داشت پیکر ب

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1